Kunst

Vrijwilligers gevraagd voor tuinonderhoud op De Tempelhof

Twee mensen verbonden door de droom om een universele beeldtaal te ontwikkelen en het leven te leven als een uniek avontuur gebaseerd op de aloude levensvragen: Wie ben ik, Wat is de zin van het leven en Hoe geef ik dit leven vorm. Vanaf 1974 groeit de Plant in het totale werk uit tot de conceptuele metafoor voor de mens en haar verlangen om zich te ontplooien tot wie hij of zij in diepste wezen is.