Wereld-vredesvlag, ontworpen n.a.v. de aanslag op de Twin-Towers

Wereldvredes-vlag + Postzegels - 9/11, nine eleven

De 11e september 2001 was een bewustzijnsschok voor de hele wereld. Door deze historische ramp in New York, barstte de wereld als een vulkaan open. De Wereld-vredesvlag en de daarop geïnspireerde wereld-vredeszegel en de wereld-milieuzegel zijn ons antwoord als beeldend kunstenaars op de 11de september 2001.

Een onderhuids wereldomspannend spanningsveld werd hierplotseling zichtbaar, ogenschijnlijk gestuurd door één mens: Bin Laden, zich beroepend op zijn goddelijke missie. Nooit eerder zijn we ons zo duidelijk bewust, dat de wereld één groot organisme is, dat macro micro is en omgekeerd, en dat de werkelijke oorzaak van deze uitbarsting geworteld ligt in de enorme disharmonie tussen economie en spiritualiteit. Wij hopen uit de grond van ons ‘Hart ‘ dat dit initiatief opgepakt wordt om zo een positieve bijdrage te leveren aan de groei naar een bewust universeel wereldburgerschap. De Mens op weg naar een Nieuwe Renaissance.
Lees meer

Vredes-Postzegel

milieu-postzegels